Back

ŠTA PRETSTAVLJA ONLINE VIDEO PREZENTACIJA

Online video prezentacija podrazumeva da se u direktnom kontaktu preko neke interaktivne video platforme (Zoom, Meet …) izvrši prezentcija izabrane statističke metode na realnim podacima.

Direktni kontakt i razrada praktične primene statističke metode korak po korak, najbolji je način da se savlada ta metoda.

U direktnom kontaktu sagledaće se problem koji rešavate i nivo vašeg pedznanja, pa u skladu sa time vršiti sama prezentacija i objašnjenje logike i primene same metode koja se obrađuje.

Direktna komunikacija i postavljanje pitanja, zajednička diskusija, značajno poboljšava shvatanje problema koji se mogu rešiti izabranom metodom i doprinose boljem shvatanju primene metode.

Zavisno od metode koja se obrađuje i vaših zahteva odrediće se dužina trajanja sesije video prezentacije.

JAVITE SE I ZAKAŽITE VAŠU SESIJU VIDEO PREZENTACIJE

Ako imate potrebu da na opisani način obradite neku statističku metodu, popunite priloženu formu i navedite o kojoj se metodi radi ili samo opišite problem koji treba da rešite.

U najkraćem roku kontaktiraćemo vas i dogovoriti sa vama dalje korake.

Unapred hvala na interesovanju i poverenju.