Back
Prof. dr Željko Krneta

Radeći preko 30 godina u naučnom polju društveno-humanističkih nauka, pre svega u oblasti sporta i obrazovanja, primetio sam nedostatak adekvatnih digitalnih materijala na srpskom jeziku iz primenjene statistike.

Pokretanje ovog sajta i kurseva ima upravo za cilj da popuni tu prazninu i pruži pomoć svima koji nisu statističari-matematičari a imaju potrebu da koriste statisku u svom istraživačkom ili praktičnom radu.

Nadam se da će ovi materijali i vama biti korisni.

Željko Krneta

Neki od objavljenih radova