Pistatistics je online platforma namenjena davanju usluga konsaltinga u oblasti obrade i analize podataka, direktog marketinga i metodologije istraživačkog rada. Radi u okviru Authentic consalting agencije za pružanje konsalting usluga u vezi sa poslovanjem.

Osnovni podaci

  • Poslovno ime: Željko Krneta PR - Agencija za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem
    Authentic Consulting Novi Sad
  • Matični broj: 65645013
  • PIB broj: 111804826
  • Pretežna delatnost: 7022
  • Poslovno sedište: Pavleka Miškina 18, Novi Sad.

U svim video prezentacijama praktične primene statistikekoje su sadržane u kursevima, korišćen je statistički program IBM SPSS statistics, verzija 20.0 (ID: 729225).