Pistatistics je online platforma namenjena davanju usluga konsaltinga u oblasti obrade i analize podataka, direktog marketinga i metodologije istraživačkog rada. Radi u okviru Authentic consalting agencije za pružanje konsalting usluga u vezi sa poslovanjem.

Osnovni podaci

U svim video prezentacijama praktične primene statistikekoje su sadržane u kursevima, korišćen je statistički program IBM SPSS statistics, verzija 20.0 (ID: 729225).