Izaberite plan članstva i koristite sve materijale koje obuhvata plan u narednih godinu dana.

Osnovno članstvo vam pruža kratki uvod u osnovne statstičke pojmove, teorijske osnove i praktičnu primenu univarijatnih statističkih metoda.

Napredno članstvo, pored onoga što pokriva osnovno članstvo, obrađuje osnovne i najčešće primenjivane multivarijatne statističke metode.

Premium članstvo, pored sadržaja osnovnog i naprednog članstva, obuhvata i veći broj složenih multivarijatnih statističkih metoda koje vam mogu poslužiti u kompleksnijim istraživačkim projektima.

Pored toga, dobijate i neke dodatne pogodnosti:

  • uz besplatno članstvo možete korostoti i besplatne konsultacije u vezi obrade vaših podataka sa autorom putem kontakt forme. Samo popunite osnovne podatke i ukratko i jasno obrazložite problem koji imate. U najkraćem roku autor će vam odgovoriti i dati potrebna uputstva ili savet.
  • uz napredno članstvo na raspolaganju vam je i jedna besplatna video konsultacija u trajanju 40 minuta u vezi obrade vaših podataka. Samo se javite putem kontakt forme ili telefonom da se dogovorite sa autorom o terminu konsultacija. Potrebno je da dobro pripremite izlaganje problema kako bi zajedno uspešno rešili isti.
  • uz premium članstvo na raspolaganju su vam dve video konsultacije u trajanju 40 minuta u vezi obrade vaših podataka. Javite se putem kontakt forme ili telefonom da se dogovorite sa autorom o terminu konsultacija. Potrebno je da dobro pripremite izlaganje problema kako bi zajedno uspešno rešili isti.

Osnovno

Besplatno

Premium

20.00€

Napredno

10.00€
Broj kurseva 5128
Deskriptivna statistika
O statistici i podacima
Osnove SPSS programa
Koeficijenti korelacije
Razlike dve grupe entiteta
Razlike više grupa entiteta
Linearna regresiona analiza
Multivarijatna analiza razlika
Kategorijalne regresione analize
Faktorska analiza
Klaster analiza
Korespodentna analiza (Correspodence Analisys)
PREUZMI SADA PREUZMI SADA PREUZMI SADA