Osnovno

Izborom Osnovnog nivoa člnstva dobijate pristup svim besplatnim kursevima i drugim sadržajima na sajtu.
Besplatno

Napredno

Izborom dobijate pristup besplatnim kursevima, kursevima univarijatnih statističkih metoda i 60 minuta online konsulatacija u dogovoru sa administratorom.
20.00€

Premium

Izborom dobijate pristup svim kursevima i sadržajima u trajanju od godinu dana. Pored toga možete besplatno koristiti 2 sesije online konsultacija u trajanju 60 minuta u dogovoru sa administratorom.
40.00€

Master

Članstvo namenjeno master studentima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada. Obuhvata teorijski i praktični prikaz svih metoda predviđenih kurukulumom studija.
Besplatno
Broj kurseva 68126
Razlike više grupa entiteta
Razlike dve grupe entiteta
Koeficijenti korelacije
Osnove SPSS programa
O statistici i podacima
Deskriptivna statistika
Multivarijatna analiza razlika
Linearna regresiona analiza
Korespodentna analiza (Correspodence Analisys)
Klaster analiza
Faktorska analiza
Kategorijalne regresione analize
IZABERITE IZABERITE IZABERITE IZABERITE