Back

Razlike dve grupe entiteta

dve grupe

Osnovni podaci o kursu

Testiranje razlike između dve grupe entiteta često je problem interesovanja u istraživanjima. U zavisnosti od karakteristika uzoraka ove se metode dele na testiranje razlike između nezavisnih i zavisnih uzoraka entiteta. U lekcijama ovog kursa obrađene su obe grupe testova uz primenu na različitim vrstama podataka.

Lekcije su grupisane u dve odvojene sekcije u odnosu na zavisnost uzoraka entiteta. Uz svaku lekciju, nakon uvodnog teorijskog dela, date su video prezentacije primene odgovarajuće metode u programu SPSS na realnim podacima. Priložene su i odgovarajuće matrice sa podacima za vežbanje.

Obrađeni su t test za nezavisne i zavisne uzorke, neparmetrijski Mann-Whitney test, Wicokson, test marginalne homogenosti i McNemar test. Kroz praktični prikaz na realnim podacima objašnjena je upotreba ovih metoda u programu SPSS. Svaki prikaz sadrži i uputstva za interpretaciju rezultata. Uz svaku analizu priložene su i matrice podataka za vežbanje.

Uslovi za praćenje kursa

Za praćenje ovih lekcija neophodno je predznanje iz deskriptivne statistike i osnovnih koncepata statističke analize podataka. Ukoliko ne posedujete ova predznanja, predlažem da prvo pogledate besplatne kurseve iz ovih oblasti statistike, kako bi što uspešnije pratili ove lekcije.

Prijatan rad.

Karakteristike kursa

  • Lekcije 7
  • Testova 0
  • Trajanje Lifetime access
  • Težinski nivo All levels
  • Language English
  • Studenti 0
  • Procene Da

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)