Back

Korespodentna analiza

Korespodentna analiza

Korespodentna analiza (CA) pripada neprametrijskim tehnikama utvrđivanja relacija kategorijalnih varijabli. Najviše se koristi kod velikih uzoraka sa podacima nominalnog ili ordinalnog tipa, sa većim brojem kategorija. To je tehnika koja je grafički orijentisana i omogućava sagledavanje kompleksnijih odnosa kategorija dve varijable.

Osnovna Korespodentna analiza je eksplorativna tehnika koja se koristi za otkrivanje prikrivenih relacija kategorija dve kategorijalne varijable. Po svojoj logici veoma je slična faktorskoj analizi i metodi glavnih komponenti jer redukuje vektore redova i kolona u tabeli kontigencije na manji broj dimenzija.

U ovom kursu je pored osnovne Korespodentne analize obrađena i metoda Multinominalne korespodentne analize, optimalnog skaliranja, koja se koristi za analizu relacija većeg broja kategorijalnih varijabli. Po svojoj grafičkoj orijentaciji je slična korespodentnoj analizi.

 

Karakteristike kursa

  • Lekcije 2
  • Testova 0
  • Trajanje Lifetime access
  • Težinski nivo Intermediate
  • Language Srpski
  • Studenti 0
  • Procene Da

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)