Back

Koeficijenti korelacije

User Avatar
love_to_correlate

Prilikom izučavanja relacija pojava u prirodi i društvu, po pravilu se polazi od relacija dve varijable, odnosno svojstva ili atributa. Zato je poznavanje relacija dve varijable veoma važno. Mere tih relacija su koeficijenti korelacije. Oni su osnova za sagledavanje složenijih, višestrukih povezanosti varijabli.

U lekcijama koje su sadržane u ovom kursu obrađene su osnovne parametrijske i neparametrijske mere relacija varijabli. Prikazane su teorijske osnove i praktična primena koeficijenata korelacije na realnim podacima.

Za praćenje ovih lekcija potrebno je predznanje iz deskriptivne statistike i osnovnih koncepata statistike. Ukoliko ne posedujete ta predznanja predlažem da prvo pogledate besplatne kurseve iz tih oblasti koje možete naći na Pistatistics sajtu.

 

Karakteristike kursa

  • Lekcije 8
  • Testova 0
  • Trajanje Lifetime access
  • Težinski nivo All levels
  • Language Srpski
  • Studenti 0
  • Procene Da

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)