Back

KO SMO MI

Authentic consalting je agencije za pružanje konsalting usluga u vezi sa poslovanjem. Fokus našeg rada je internet poslovanje i edukacija u polju analize podataka sa interneta i istraživačkih projekata.

ŠTA RADIMO

Pistatistics je online platforma namenjena davanju usluga konsaltinga i edukacije u oblasti obrade i analize podataka, direktog marketinga i metodologije istraživačkog rada.

Poslovni podaci

U svim video prezentacijama praktične primene statistike koje su sadržane u kursevima, korišćen je statistički program IBM SPSS statistics, verzija 20.0 (ID: 729225).