STATISTIKA ZA SVAKOG

ONLINE KURSEVI

STATISTIKA ZA SVAKOG

VIDEO PREZENTACIJE

STATISTIKA ZA SVAKOG

OČIGLEDNO I JASNO

Teorijska osnova i logika

VIDEO PREZENTACUJE SPSS STAISTICS

INTERPRETACIJA REZULTATA NA PRIMERIMA

BESPLATNI KURSEVI

Pogledajte sve dostupne kurseve

Univarijatne i multivarijatne analize svih vrsta podataka

  • Video prezentacije procedura za obradu podataka u statističkom programu SPSS.
  • Individualne online konsultacije za izbor i realizaciju vaše statističke analize.
  • Teorijske i logičke osnove metoda statističke obrade podataka.
  • Ako vam je potrebna statistička obrada i interpretacija podataka.
  • Direktni marketing - karketristične grupe, povezanost i struktura podataka.
  • Konsultacije za izbor nacrta istraživanja i metoda obrade podataka za istraživačke projekte.

sajt u brojkama

11
Kurseva
61
LEKCIJA
51
VIDEO PREZENTACIJA